Сподели
В търсене на устрем

В търсене на устрем

Човешката душа се ражда свободна. Влиза в живота си с широко отворени, любопитно детски очи. Човешката душа се ражда с криле. Жадува за свобода, висини, простори. Човешката душа не остарява. Тя само се скрива дълбоко в Човека, когато той й слага стени и решетки. И чака. Чака да получи възможност да се измъкне от тежестта на старото и да полети към новото. Човешката душа няма нужда от носталгии, които да я притискат към земята. Душата иска красиви спомени и открити хоризонти.

Инфо