Сподели
За проекта

Human Power

Проектът цели да покаже човешкото същество като създател и разрушител. Двете лица на една персоналност - двойствената природа на Човека. Творецът, неуморно проектиращ и съграждащ, срещу безмилостния разрушител, неглижиращ и целенасочено рушащ.

Следвайки естествения еволюционен процес, в стремежа си за познание и за прекъсване на оковите на невежеството и убежденията, съвременният човек, се стреми усилено да подобри както човека като индивид, така и човечеството като общество. В резултат на това много гениални изобретения и иновации (автомобили, кораби, сгради, самолети, ракети) са създадени от Човека. Същият този Човек, е способен и да сее разруха сред всичко вече постигнато и изградено.

Аз умирам и светло се раждам - разнолика, нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша.

Димчо Дебелянов

Виж фотосесии